AIRSHOW RADOM 2018 - WAZE

Linki dla nawigacji Waze do poszczególnych parkingów:

Parking 1A  ,  Parking 1B  ,  Parking 1C

Parking 2A  ,  Parking 2B

Parking 3A

Parking 4A  , Parking 4B  , Parking 4R

Parking 5A , Paking 5B , Paking 5C , Parking 5D , Parking 5E

Parking 6A

 

Poniżej mapka udostępiona przez organizatora, także z działającymi linkami do parkingów

1A 2A 2B 1B 3A 4B 4R 5A 5B 5C 5D 1C 5E 6A